wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-10-182018-11-18Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydział I Cywilny dot. depozytu Ns 431/18
2018-10-182018-11-18Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydział I Cywilny dot. depozytu Ns 432/18
2018-10-172018-10-31Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 Mpa w pasie drogowym dróg gminnych
2018-10-122018-10-26Zawiadomienie stron o zebranych dokumantach i materiałach przed wydaniem decyzji
2018-08-28 Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
2018-08-22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic n. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-17 Decyzja WA.RET.070.1.307.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Qodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie
2018-08-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2018-07-31 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 (aktualizacja 31.07.2018r.)
Strona 1 of 17 (167 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna