wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-10-132017-10-27Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Anazstazew, Podgać, Płatków
2017-10-132017-10-27Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Choszczowe, Kiciny
2017-10-092017-10-23Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-09-27 Urząd Gminy Zabrodzie przedstawia do zapoznania się wersję roboczą projektu sieci wodociągowej w miejscowości Słopsk i Młynarze. Uwagi do projektu można składać do Urzędu Gminy do dnia 6 października 2017 r. Kontakt e-mail: urzad@zabrodzie.pl lub tel. 29 642 31 65
2017-09-21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2017-09-05 Plan postępwań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 (aktualizacja)
2017-04-25 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrodzie za 2016 rok
2017-02-28 WÓJT GMINY ZABRODZIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach
2017-02-02 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
2016-10-31 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Strona 1 of 15 (149 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567131415Następna