wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-08-142017-08-29Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Słopsk gm. Zabrodzie
2017-08-112017-08-26Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów gm. Zabrodzie
2017-08-102017-08-24Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-25 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrodzie za 2016 rok
2017-02-28 WÓJT GMINY ZABRODZIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach
2017-02-02 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
2016-10-31 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-08-04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie
2016-04-29 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrodzie za 2015 rok
2015-12-10 Obwieszczenie o zaistnienu zwłoki
Strona 1 of 15 (146 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567131415Następna