wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-03-222018-04-05Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej
2018-03-192018-04-02Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej
2018-03-132018-03-27Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 marca 2018 r. dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
2018-03-132018-03-27Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2018-03-022018-04-03Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące przystąpienia do postępowania dotyczącego tansgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegająceogo na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-02-28 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (ze zmianami od 01.03.2018r.)
2018-01-18 Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku
2018-01-04 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wyszkowskim
2017-12-13 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 grudnia 2017r w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Wyszkowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
2017-12-12 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 (aktualizacja grudzień)
Strona 1 of 16 (157 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567141516Następna