wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Sprawozdanie Wójta Gminy Zabrodzie z działalności międzysesyjnej

Data: 2007-12-20
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 30.11.2007r. do 20.12.2007r.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:
1. Wykonawca inwestycji pn. ,,Budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,Hydrobud" zgłosił zakończenie robót budowlano - montażowych.
Na dzień 27 grudnia wyznaczony został termin końcowego odbióru robót.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 100 tys. zł.
2. Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - stan surowy zamknięty" została zakończona.
W dniu 27 grudnia odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 75 tys. zł.
3. Kontynuujemy projektowanie trzystu przydomowych oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Głuchy, Wysychy, Dębinki oraz Lipiny dla stałych mieszkańców
Naszej Gminy. Po ukończeniu projektów dla tych miejscowości zgodnie z decyzją Rady
Gminy projektant rozpocznie projektowanie w Młynarzach i Gaju, a nie jak wcześniej
planowałem w Słopsku, co wynika decyzji o rezygnacji przez mieszkańców miejscowości
Słopsk podjętej podczas zebrania wiejskiego.
4. W dniu 30 listopada jak co roku, razem z pracownikami byłem na koncercie ,,NIE∆PA" w Sali Kongresowej w Warszawie.
5. W dniu 6 grudnia wziąłem udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Słopsk.
6. W dniu 3 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na zaciągnięcie kredytu w wys. 1mln zł na pokrycie deficytu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
7. Także w dniu 3 grudnia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie dotyczącym ,,Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza"
8. W dniu 4 grudnia otrzymałem informacSPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 30.11.2007r. do 20.12.2007r.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:
1. Wykonawca inwestycji pn. ,,Budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,Hydrobud" zgłosił zakończenie robót budowlano - montażowych.
Na dzień 27 grudnia wyznaczony został termin końcowego odbióru robót.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 100 tys. zł.
2. Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - stan surowy zamknięty" została zakończona.
W dniu 27 grudnia odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 75 tys. zł.
3. Kontynuujemy projektowanie trzystu przydomowych oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Głuchy, Wysychy, Dębinki oraz Lipiny dla stałych mieszkańców
Naszej Gminy. Po ukończeniu projektów dla tych miejscowości zgodnie z decyzją Rady
Gminy projektant rozpocznie projektowanie w Młynarzach i Gaju, a nie jak wcześniej
planowałem w Słopsku, co wynika decyzji o rezygnacji przez mieszkańców miejscowości
Słopsk podjętej podczas zebrania wiejskiego.
4. W dniu 30 listopada jak co roku, razem z pracownikami byłem na koncercie ,,NIE∆PA" w Sali Kongresowej w Warszawie.
5. W dniu 6 grudnia wziąłem udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Słopsk.
6. W dniu 3 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na zaciągnięcie kredytu w wys. 1mln zł na pokrycie deficytu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
7. Także w dniu 3 grudnia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie dotyczącym ,,Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza"
8. W dniu 4 grudnia otrzymałem informacSPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 30.11.2007r. do 20.12.2007r.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:
1. Wykonawca inwestycji pn. ,,Budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,Hydrobud" zgłosił zakończenie robót budowlano - montażowych.
Na dzień 27 grudnia wyznaczony został termin końcowego odbióru robót.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 100 tys. zł.
2. Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - stan surowy zamknięty" została zakończona.
W dniu 27 grudnia odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 75 tys. zł.
3. Kontynuujemy projektowanie trzystu przydomowych oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Głuchy, Wysychy, Dębinki oraz Lipiny dla stałych mieszkańców
Naszej Gminy. Po ukończeniu projektów dla tych miejscowości zgodnie z decyzją Rady
Gminy projektant rozpocznie projektowanie w Młynarzach i Gaju, a nie jak wcześniej
planowałem w Słopsku, co wynika decyzji o rezygnacji przez mieszkańców miejscowości
Słopsk podjętej podczas zebrania wiejskiego.
4. W dniu 30 listopada jak co roku, razem z pracownikami byłem na koncercie ,,NIE∆PA" w Sali Kongresowej w Warszawie.
5. W dniu 6 grudnia wziąłem udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Słopsk.
6. W dniu 3 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na zaciągnięcie kredytu w wys. 1mln zł na pokrycie deficytu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
7. Także w dniu 3 grudnia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie dotyczącym ,,Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza"
8. W dniu 4 grudnia otrzymałem informacSPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 30.11.2007r. do 20.12.2007r.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:
1. Wykonawca inwestycji pn. ,,Budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,Hydrobud" zgłosił zakończenie robót budowlano - montażowych.
Na dzień 27 grudnia wyznaczony został termin końcowego odbióru robót.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 100 tys. zł.
2. Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - stan surowy zamknięty" została zakończona.
W dniu 27 grudnia odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 75 tys. zł.
3. Kontynuujemy projektowanie trzystu przydomowych oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Głuchy, Wysychy, Dębinki oraz Lipiny dla stałych mieszkańców
Naszej Gminy. Po ukończeniu projektów dla tych miejscowości zgodnie z decyzją Rady
Gminy projektant rozpocznie projektowanie w Młynarzach i Gaju, a nie jak wcześniej
planowałem w Słopsku, co wynika decyzji o rezygnacji przez mieszkańców miejscowości
Słopsk podjętej podczas zebrania wiejskiego.
4. W dniu 30 listopada jak co roku, razem z pracownikami byłem na koncercie ,,NIE∆PA" w Sali Kongresowej w Warszawie.
5. W dniu 6 grudnia wziąłem udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Słopsk.
6. W dniu 3 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na zaciągnięcie kredytu w wys. 1mln zł na pokrycie deficytu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
7. Także w dniu 3 grudnia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie dotyczącym ,,Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza"
8. W dniu 4 grudnia otrzymałem informacSPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 30.11.2007r. do 20.12.2007r.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:
1. Wykonawca inwestycji pn. ,,Budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,Hydrobud" zgłosił zakończenie robót budowlano - montażowych.
Na dzień 27 grudnia wyznaczony został termin końcowego odbióru robót.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 100 tys. zł.
2. Inwestycja pn. ,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - stan surowy zamknięty" została zakończona.
W dniu 27 grudnia odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w
wysokości 75 tys. zł.
3. Kontynuujemy projektowanie trzystu przydomowych oczyszczalni ścieków dla
miejscowości Głuchy, Wysychy, Dębinki oraz Lipiny dla stałych mieszkańców
Naszej Gminy. Po ukończeniu projektów dla tych miejscowości zgodnie z decyzją Rady
Gminy projektant rozpocznie projektowanie w Młynarzach i Gaju, a nie jak wcześniej
planowałem w Słopsku, co wynika decyzji o rezygnacji przez mieszkańców miejscowości
Słopsk podjętej podczas zebrania wiejskiego.
4. W dniu 30 listopada jak co roku, razem z pracownikami byłem na koncercie ,,NIE∆PA" w Sali Kongresowej w Warszawie.
5. W dniu 6 grudnia wziąłem udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Słopsk.
6. W dniu 3 grudnia podpisałem umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na zaciągnięcie kredytu w wys. 1mln zł na pokrycie deficytu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
7. Także w dniu 3 grudnia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie dotyczącym ,,Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza"
8. W dniu 4 grudnia otrzymałem informac

 Załączniki

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-12-24
Data udostępnienia informacji 2007-12-24