wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zastępca Głównego Księgowego Budżetu
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniką komputerową

2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostki kultury tj. Gminnego Centrum Kultury

3. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek organizacyjnych gminy

4. Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Skarbnika Gminy o jego realizacji

5. Prowadzenie kont rozrachunkowych

6. Rejestrowanie w urządzeniach księgowych syntetycznych i analitycznych wszystkich dokonanych operacji gospodarczych techniką komputerową oraz sporządzanie wydruków w tym zakresie

7. Sprawdzanie zgodności dokonanych zapisów w raportach kasowych z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi;

8. Przygotowanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych (dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym)

9. Potwierdzanie prawidłowości sald wynikających z wyciągów nadesłanych przez bank i kontrahentów

10. Sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów wyciągów z ich kont celem uzgodnienia

11. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu

12. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

13. Ewidencja zmian o planach budżetowych uchwalonych przez Radę Gminy lub wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy

14. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszów oraz rezerw specjalnego przeznaczenia w zakresie obrotów kasowych, rozrachunków, dochodów, wydatków i kosztów

15. Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych gminy

16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania Budżetu, Finansów i Księgowości

17. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
- stanowiskami pracy d/s księgowości podatkowej, stanowiskiem pracy d/s wymiaru1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniką komputerową

2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostki kultury tj. Gminnego Centrum Kultury

3. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek organizacyjnych gminy

4. Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Skarbnika Gminy o jego realizacji

5. Prowadzenie kont rozrachunkowych

6. Rejestrowanie w urządzeniach księgowych syntetycznych i analitycznych wszystkich dokonanych operacji gospodarczych techniką komputerową oraz sporządzanie wydruków w tym zakresie

7. Sprawdzanie zgodności dokonanych zapisów w raportach kasowych z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi;

8. Przygotowanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych (dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym)

9. Potwierdzanie prawidłowości sald wynikających z wyciągów nadesłanych przez bank i kontrahentów

10. Sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów wyciągów z ich kont celem uzgodnienia

11. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu

12. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

13. Ewidencja zmian o planach budżetowych uchwalonych przez Radę Gminy lub wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy

14. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszów oraz rezerw specjalnego przeznaczenia w zakresie obrotów kasowych, rozrachunków, dochodów, wydatków i kosztów

15. Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych gminy

16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania Budżetu, Finansów i Księgowości

17. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
- stanowiskami pracy d/s księgowości podatkowej, stanowiskiem pracy d/s wymiaru1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniką komputerową

2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostki kultury tj. Gminnego Centrum Kultury

3. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek organizacyjnych gminy

4. Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Skarbnika Gminy o jego realizacji

5. Prowadzenie kont rozrachunkowych

6. Rejestrowanie w urządzeniach księgowych syntetycznych i analitycznych wszystkich dokonanych operacji gospodarczych techniką komputerową oraz sporządzanie wydruków w tym zakresie

7. Sprawdzanie zgodności dokonanych zapisów w raportach kasowych z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi;

8. Przygotowanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych (dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym)

9. Potwierdzanie prawidłowości sald wynikających z wyciągów nadesłanych przez bank i kontrahentów

10. Sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów wyciągów z ich kont celem uzgodnienia

11. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu

12. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

13. Ewidencja zmian o planach budżetowych uchwalonych przez Radę Gminy lub wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy

14. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszów oraz rezerw specjalnego przeznaczenia w zakresie obrotów kasowych, rozrachunków, dochodów, wydatków i kosztów

15. Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych gminy

16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania Budżetu, Finansów i Księgowości

17. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
- stanowiskami pracy d/s księgowości podatkowej, stanowiskiem pracy d/s wymiaru

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01