wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Planowanie i realizacja wydatków osobowych związanych z zatrudnianiem w gminie, jednostkach organizacyjnych i jednostek kultury

2. Sporządzanie list płac techniką komputerową

3. Prowadzenie ewidencji w zakresie wypłat wynagrodzeń

4. Prowadzenie i terminowe rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń

6. Uzgadnianie wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac z Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu

7. Rozliczanie podatków od płac i pozostałych wypłat

8. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego

9. Sporządzanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy

10. Prowadzenie imiennej ewidencji analitycznej dotyczącej korzystania przez pracowników ze świadczeń w zakresie funduszu socjalnego

11. Realizacja ustawy o podatku VAT o zakresie spraw występujących w Urzędzie Gminy

12. Przygotowywanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych (dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym)

13. Dokonywanie zapłaty przelewem lub poprzez wystawianie czeków gotówkowych za zatwierdzone dowody wypłat

14. Prowadzenie spraw w zakresie inwentaryzacji mienia Urzędu

15. Pomoc przy wycenie i ustalaniu różnic inwentaryzacyjnych

16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie kierownikiem Referatu Planowania Budżetu, Finansów i Księgowości

17. W ramach obowiązków służbowych należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu, Inspektora d/s Księgowości Podatkowej, Inspektora d/s Księgowości Budżetowej, stanowiskiem pracy d/s obsługi kasy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01