wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie księgowości podatkowej techniką komputerową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

2. Wystawianie pokwitowań wpłat w kwitariuszach podatkowych k-103

3. Prowadzenie zbioru kart kontowych wg poszczególnych należności i ewidencjonowanie w nich obrotów techniką komputerową

4. Komputerowe księgowanie obrotów w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów

5. Sprawdzanie decyzji w zakresie przypisów i odpisów

6. Sumowanie dzienników obrotów dziennych miesięcznie i narastająco od początku roku

7. Uzgadnianie wpływów podatkowych z Zastępcą Głównego Księgowego na bieżąco

8. Wykonywanie wydruków kwitariuszy podatkowych techniką komputerową

9. Pobieranie od należności wpłacanych po terminie płatności odsetek za zwłokę, a jeśli wpłaty pobierane są po wszczęciu czynności egzekucyjnych - także kosztów egzekucyjnych

10. Naliczanie sołtysom - inkasentom prowizji za inkaso podatkowe

11. Prowadzenie rachunkowości zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań)

12. Prowadzenie ewidencji - wymiar i windykacja podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

13. Uzgadnianie zaksięgowanych wpływów tego podatku z ewidencją analityczną dochodów

14. Sporządzanie okresowych sprawozdań ze zrealizowanych dochodów

15. Bieżąca analiza realizacji zobowiązań podatkowych i terminowe wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągania należności.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01