wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych, w tym: wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych i prawnych techniką komputerową oraz założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tych grup podatkowych

2. Gromadzenie i sprawdzanie otrzymanych materiałów dotyczących ustalania wysokości zobowiązań podatkowych

3. Wprowadzanie zmian o stanie posiadania gruntów dotyczących wymiaru zobowiązań pieniężnych techniką komputerową

4. Komputerowe zakładanie i prowadzenie ksiąg gospodarczych wraz z urządzeniami pomocniczymi i dokumentacją w tym zakresie

5. Należyte prowadzenie dokumentacji wymiarowej oraz jej powiązań z odpowiednimi urządzeniami np. rejestrami przypisów i odpisów

6. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji w sprawach ulg, umorzeń podatkowych, odroczenia i rozkładania na raty podatku oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie

7. Przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w wymiarze zobowiązań pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie

8. Utrzymywanie stałej współpracy z innymi jednostkami i organizacjami w zakresie ustalania wysokości należności podatkowych

9. Sporządzanie sprawozdań analitycznych i statystycznych

10. Przygotowywanie wniosków do załatwiania odwołań i podań dotyczących wymierzonych zobowiązań oraz prowadzenie rejestrów z tego zakresu

11. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z wymiarem zobowiązań pieniężnych przy użyciu komputera

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatkowych

13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów uprawniających do otrzymania bonów paliwowych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu, Budżetu, Finansów i Księgowości

15. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy: Zastępc1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych, w tym: wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych i prawnych techniką komputerową oraz założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tych grup podatkowych

2. Gromadzenie i sprawdzanie otrzymanych materiałów dotyczących ustalania wysokości zobowiązań podatkowych

3. Wprowadzanie zmian o stanie posiadania gruntów dotyczących wymiaru zobowiązań pieniężnych techniką komputerową

4. Komputerowe zakładanie i prowadzenie ksiąg gospodarczych wraz z urządzeniami pomocniczymi i dokumentacją w tym zakresie

5. Należyte prowadzenie dokumentacji wymiarowej oraz jej powiązań z odpowiednimi urządzeniami np. rejestrami przypisów i odpisów

6. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji w sprawach ulg, umorzeń podatkowych, odroczenia i rozkładania na raty podatku oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie

7. Przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w wymiarze zobowiązań pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie

8. Utrzymywanie stałej współpracy z innymi jednostkami i organizacjami w zakresie ustalania wysokości należności podatkowych

9. Sporządzanie sprawozdań analitycznych i statystycznych

10. Przygotowywanie wniosków do załatwiania odwołań i podań dotyczących wymierzonych zobowiązań oraz prowadzenie rejestrów z tego zakresu

11. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z wymiarem zobowiązań pieniężnych przy użyciu komputera

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatkowych

13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów uprawniających do otrzymania bonów paliwowych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu, Budżetu, Finansów i Księgowości

15. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy: Zastępc1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych, w tym: wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych i prawnych techniką komputerową oraz założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tych grup podatkowych

2. Gromadzenie i sprawdzanie otrzymanych materiałów dotyczących ustalania wysokości zobowiązań podatkowych

3. Wprowadzanie zmian o stanie posiadania gruntów dotyczących wymiaru zobowiązań pieniężnych techniką komputerową

4. Komputerowe zakładanie i prowadzenie ksiąg gospodarczych wraz z urządzeniami pomocniczymi i dokumentacją w tym zakresie

5. Należyte prowadzenie dokumentacji wymiarowej oraz jej powiązań z odpowiednimi urządzeniami np. rejestrami przypisów i odpisów

6. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji w sprawach ulg, umorzeń podatkowych, odroczenia i rozkładania na raty podatku oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie

7. Przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w wymiarze zobowiązań pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie

8. Utrzymywanie stałej współpracy z innymi jednostkami i organizacjami w zakresie ustalania wysokości należności podatkowych

9. Sporządzanie sprawozdań analitycznych i statystycznych

10. Przygotowywanie wniosków do załatwiania odwołań i podań dotyczących wymierzonych zobowiązań oraz prowadzenie rejestrów z tego zakresu

11. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z wymiarem zobowiązań pieniężnych przy użyciu komputera

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatkowych

13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów uprawniających do otrzymania bonów paliwowych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu, Budżetu, Finansów i Księgowości

15. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy: Zastępc

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01