wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Dokonywanie operacji gotówkowych ( wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty

2. Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące

3. Odprowadzenie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania a najdalej w dniu następnym (w przypadku wpłaty spóźnionej)

4. Prowadzenie dystrybucji znaków skarbowych w granicach uchwalonej przez Bank na ten cel zaliczki

5. Ewidencjonowanie dowodów wpłat i wypłat w raportach kasowych prowadzonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez Kasę Urzędu Gminy, dla podatków oraz znaków skarbowych w okresach co najwyżej 10-cio dniowych (chronologicznie)

6. Niezwłoczne zawiadomienie Wójta i Skarbnika Gminy o brakach lub nadwyżkach gotówkowych

7. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów oraz depozytów.

Z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

1. prowadzenie - poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury- działalności kulturalnej na terenie gminy

2. koordynowanie wszystkich form organizacyjnych działalności kulturalnej na terenie gminy

3. przygotowanie projektów statutowych dla nowo powoływanych przez Radę Gminy instytucji kultury na terenie gminy.

Z ustawy o kulturze fizycznej:

1. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy realizacji zadań

2. realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenach wiejskich i ich utrzymaniem.

Ponadto do wyżej wymienionego stanowiska pracy należy:

1. zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały i artykuły biurowe, załatwianie spraw z zakresu konserwacji i napraw urządzeń biurowych

2. prowadzenie spraw z zakresu spraw BHP

3. prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Urzędu i ich rodzin

4. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych

5. prowadzenie rej1. Dokonywanie operacji gotówkowych ( wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty

2. Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące

3. Odprowadzenie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania a najdalej w dniu następnym (w przypadku wpłaty spóźnionej)

4. Prowadzenie dystrybucji znaków skarbowych w granicach uchwalonej przez Bank na ten cel zaliczki

5. Ewidencjonowanie dowodów wpłat i wypłat w raportach kasowych prowadzonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez Kasę Urzędu Gminy, dla podatków oraz znaków skarbowych w okresach co najwyżej 10-cio dniowych (chronologicznie)

6. Niezwłoczne zawiadomienie Wójta i Skarbnika Gminy o brakach lub nadwyżkach gotówkowych

7. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów oraz depozytów.

Z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

1. prowadzenie - poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury- działalności kulturalnej na terenie gminy

2. koordynowanie wszystkich form organizacyjnych działalności kulturalnej na terenie gminy

3. przygotowanie projektów statutowych dla nowo powoływanych przez Radę Gminy instytucji kultury na terenie gminy.

Z ustawy o kulturze fizycznej:

1. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy realizacji zadań

2. realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenach wiejskich i ich utrzymaniem.

Ponadto do wyżej wymienionego stanowiska pracy należy:

1. zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały i artykuły biurowe, załatwianie spraw z zakresu konserwacji i napraw urządzeń biurowych

2. prowadzenie spraw z zakresu spraw BHP

3. prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Urzędu i ich rodzin

4. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych

5. prowadzenie rej1. Dokonywanie operacji gotówkowych ( wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty

2. Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące

3. Odprowadzenie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania a najdalej w dniu następnym (w przypadku wpłaty spóźnionej)

4. Prowadzenie dystrybucji znaków skarbowych w granicach uchwalonej przez Bank na ten cel zaliczki

5. Ewidencjonowanie dowodów wpłat i wypłat w raportach kasowych prowadzonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy obsługiwanych przez Kasę Urzędu Gminy, dla podatków oraz znaków skarbowych w okresach co najwyżej 10-cio dniowych (chronologicznie)

6. Niezwłoczne zawiadomienie Wójta i Skarbnika Gminy o brakach lub nadwyżkach gotówkowych

7. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów oraz depozytów.

Z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

1. prowadzenie - poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury- działalności kulturalnej na terenie gminy

2. koordynowanie wszystkich form organizacyjnych działalności kulturalnej na terenie gminy

3. przygotowanie projektów statutowych dla nowo powoływanych przez Radę Gminy instytucji kultury na terenie gminy.

Z ustawy o kulturze fizycznej:

1. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy realizacji zadań

2. realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenach wiejskich i ich utrzymaniem.

Ponadto do wyżej wymienionego stanowiska pracy należy:

1. zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały i artykuły biurowe, załatwianie spraw z zakresu konserwacji i napraw urządzeń biurowych

2. prowadzenie spraw z zakresu spraw BHP

3. prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Urzędu i ich rodzin

4. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych

5. prowadzenie rej

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01