wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych
Nazwa skrócona: USC
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński;
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
g) uznaniu dziecka
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki
j) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego.

Z ustawy o aktach stanu cywilnego:

1. realizacja zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego z zakresu:

a) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonów
b) nanoszenie wzmianek dodatkowych
c) sporządzanie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu cywilnego

2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Z zakresu Obsługi Rady Gminy i jej organów należy:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej organów;
2. Protokołowanie Sesji i kompletowanie z nich dokumentacji
3. Ewidencjonowanie i przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym wniosków Rady Gminy
4. Przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli składanych do Rady Gminy oraz przekazywanie ich na stanowisko merytorycznie odpowiedzialne za realizacje
5. Czuwanie nad właściwym i terminowym przygotowaniem materiałów na Sesję Rady oraz jej Komisje
6. Obsługa techniczno-organizacyjna stałych i doraźnych komisji Rady Gminy
7. Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności komisji
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań z wyborcami
9. Prowadzenie rejestru postulatów zgłaszanych na spotkaniach radnych z wyborcami oraz przekazywanie ich na stanowiska merytoryczne do realizacji
10. Wykonywanie zadań związZ ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński;
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
g) uznaniu dziecka
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki
j) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego.

Z ustawy o aktach stanu cywilnego:

1. realizacja zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego z zakresu:

a) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonów
b) nanoszenie wzmianek dodatkowych
c) sporządzanie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu cywilnego

2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Z zakresu Obsługi Rady Gminy i jej organów należy:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej organów;
2. Protokołowanie Sesji i kompletowanie z nich dokumentacji
3. Ewidencjonowanie i przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym wniosków Rady Gminy
4. Przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli składanych do Rady Gminy oraz przekazywanie ich na stanowisko merytorycznie odpowiedzialne za realizacje
5. Czuwanie nad właściwym i terminowym przygotowaniem materiałów na Sesję Rady oraz jej Komisje
6. Obsługa techniczno-organizacyjna stałych i doraźnych komisji Rady Gminy
7. Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności komisji
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań z wyborcami
9. Prowadzenie rejestru postulatów zgłaszanych na spotkaniach radnych z wyborcami oraz przekazywanie ich na stanowiska merytoryczne do realizacji
10. Wykonywanie zadań związZ ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński;
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
g) uznaniu dziecka
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki
j) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego.

Z ustawy o aktach stanu cywilnego:

1. realizacja zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego z zakresu:

a) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonów
b) nanoszenie wzmianek dodatkowych
c) sporządzanie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu cywilnego

2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Z zakresu Obsługi Rady Gminy i jej organów należy:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej organów;
2. Protokołowanie Sesji i kompletowanie z nich dokumentacji
3. Ewidencjonowanie i przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym wniosków Rady Gminy
4. Przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli składanych do Rady Gminy oraz przekazywanie ich na stanowisko merytorycznie odpowiedzialne za realizacje
5. Czuwanie nad właściwym i terminowym przygotowaniem materiałów na Sesję Rady oraz jej Komisje
6. Obsługa techniczno-organizacyjna stałych i doraźnych komisji Rady Gminy
7. Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności komisji
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań z wyborcami
9. Prowadzenie rejestru postulatów zgłaszanych na spotkaniach radnych z wyborcami oraz przekazywanie ich na stanowiska merytoryczne do realizacji
10. Wykonywanie zadań związ

 Kadra kierownicza:

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02