wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Spraw P.
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej:

1. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie spełnienia obowiązków o których mowa w art. 10-12 w/w ustawy

3. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach określonych w art. 64 ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - zapewnienie:

1. Zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/

2. Urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych

3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrujących

4. Współpraca z "Centralną Informacją" utworzoną przy Krajowym Rejestrze Sadowym w zakresie gromadzenia danych z Rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego działalności

5. Informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z Urzędu.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Dokonywanie bieżącej analizy pod kątem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5 % alkoholu

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z ustawy o ochronie zwierząt:

1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej:

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Z ustawy o lasach:

1. Przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków właściciela gruntów do zaopiniowania w sprawie wydawania decyzji prZ ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej:

1. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie spełnienia obowiązków o których mowa w art. 10-12 w/w ustawy

3. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach określonych w art. 64 ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - zapewnienie:

1. Zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/

2. Urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych

3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrujących

4. Współpraca z "Centralną Informacją" utworzoną przy Krajowym Rejestrze Sadowym w zakresie gromadzenia danych z Rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego działalności

5. Informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z Urzędu.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Dokonywanie bieżącej analizy pod kątem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5 % alkoholu

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z ustawy o ochronie zwierząt:

1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej:

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Z ustawy o lasach:

1. Przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków właściciela gruntów do zaopiniowania w sprawie wydawania decyzji prZ ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej:

1. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie spełnienia obowiązków o których mowa w art. 10-12 w/w ustawy

3. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach określonych w art. 64 ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - zapewnienie:

1. Zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/

2. Urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych

3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrujących

4. Współpraca z "Centralną Informacją" utworzoną przy Krajowym Rejestrze Sadowym w zakresie gromadzenia danych z Rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego działalności

5. Informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z Urzędu.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Dokonywanie bieżącej analizy pod kątem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5 % alkoholu

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z ustawy o ochronie zwierząt:

1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej:

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Z ustawy o lasach:

1. Przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków właściciela gruntów do zaopiniowania w sprawie wydawania decyzji prZ ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej:

1. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie spełnienia obowiązków o których mowa w art. 10-12 w/w ustawy

3. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach określonych w art. 64 ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - zapewnienie:

1. Zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/

2. Urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych

3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrujących

4. Współpraca z "Centralną Informacją" utworzoną przy Krajowym Rejestrze Sadowym w zakresie gromadzenia danych z Rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego działalności

5. Informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z Urzędu.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Dokonywanie bieżącej analizy pod kątem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5 % alkoholu

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z ustawy o ochronie zwierząt:

1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej:

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Z ustawy o lasach:

1. Przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków właściciela gruntów do zaopiniowania w sprawie wydawania decyzji prZ ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej:

1. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie spełnienia obowiązków o których mowa w art. 10-12 w/w ustawy

3. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach określonych w art. 64 ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - zapewnienie:

1. Zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/

2. Urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych

3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrujących

4. Współpraca z "Centralną Informacją" utworzoną przy Krajowym Rejestrze Sadowym w zakresie gromadzenia danych z Rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego działalności

5. Informowanie sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z Urzędu.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Dokonywanie bieżącej analizy pod kątem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5 % alkoholu

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z ustawy o ochronie zwierząt:

1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej:

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Z ustawy o lasach:

1. Przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków właściciela gruntów do zaopiniowania w sprawie wydawania decyzji pr

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02