wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej n
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego:

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

2. Opracowywanie i aktualizowanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

3. Opracowywanie i aktualizowanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali

4. Zawierania umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe ich wypowiadanie

5. Terminowe obciążanie lokatorów tytułem najmu mieszkań

6. Prowadzenie egzekucji mieszkaniowej.

Z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem wniosków, ustalaniem wysokości, finansowaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.

Z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej:

1. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących sposobu, zasad i formy prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie gminy

2. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystania z wodociągu wydawanie decyzji i ich realizacji.

Z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska:

1. Udostępnienie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu urzędu gminy

2. Realizacja zadań związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Współpraca z instytucjami ochrony środowiska;

4. Nadzorowanie tworzenia i dystrybucji środków gminnego funduszu ochrony środowiska

5. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych
- ochrony środowiska przed odpadami
- przygotowywanie projektów opinii Wójta Gminy na wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w iloścZ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego:

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

2. Opracowywanie i aktualizowanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

3. Opracowywanie i aktualizowanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali

4. Zawierania umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe ich wypowiadanie

5. Terminowe obciążanie lokatorów tytułem najmu mieszkań

6. Prowadzenie egzekucji mieszkaniowej.

Z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem wniosków, ustalaniem wysokości, finansowaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.

Z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej:

1. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących sposobu, zasad i formy prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie gminy

2. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystania z wodociągu wydawanie decyzji i ich realizacji.

Z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska:

1. Udostępnienie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu urzędu gminy

2. Realizacja zadań związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Współpraca z instytucjami ochrony środowiska;

4. Nadzorowanie tworzenia i dystrybucji środków gminnego funduszu ochrony środowiska

5. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych
- ochrony środowiska przed odpadami
- przygotowywanie projektów opinii Wójta Gminy na wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w iloścZ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego:

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

2. Opracowywanie i aktualizowanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

3. Opracowywanie i aktualizowanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali

4. Zawierania umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe ich wypowiadanie

5. Terminowe obciążanie lokatorów tytułem najmu mieszkań

6. Prowadzenie egzekucji mieszkaniowej.

Z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem wniosków, ustalaniem wysokości, finansowaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.

Z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej:

1. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących sposobu, zasad i formy prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie gminy

2. Wypracowanie projektu rozwiązań dotyczących wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystania z wodociągu wydawanie decyzji i ich realizacji.

Z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska:

1. Udostępnienie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu urzędu gminy

2. Realizacja zadań związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Współpraca z instytucjami ochrony środowiska;

4. Nadzorowanie tworzenia i dystrybucji środków gminnego funduszu ochrony środowiska

5. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych
- ochrony środowiska przed odpadami
- przygotowywanie projektów opinii Wójta Gminy na wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilośc

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01