wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Radca Prawny na 1/2 etatu
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Czw 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Czwartek 8:00 - 16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Udzielanie opinii i porad prawnych Wójtowi Gminy, pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności urzędu oraz uchybieniach w działalności urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

3. Uczestniczenie w prowadzonych przez urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości

4. Nadzór prawny nad egzekucją należności urzędu

5. Występowanie w charakterze pełnomocnika urzędu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi

6. Udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom działającym na terenie Gminy - na ich wniosek

7. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Gminy oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy

8. Inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa w urzędzie oraz opracowywania informacji i wniosków wynikających z tych ocen

 Kadra kierownicza:

Radca Prawny

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-10-12
Data udostępnienia informacji 2004-10-12