wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn.-Pt.
8:00 - 16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn.-Pt.
8:00 - 16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie inwestycji:
1. przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych inwestycji oraz remontów na terenie gminy;
2. przygotowywanie wniosków o kredyty i dotacje dotyczące działań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie
3. kontrola i nadzór od strony technicznej i finansowej nad remontami i inwestycjami gminnymi;
4. dokonywanie odbioru technicznego i rozliczanie końcowe wymienionych zadań;
5. współdziałanie ze społecznymi komitetami w zakresie realizacji inwestycji i rozliczanie finansowe po ich rozliczeniu;
6. organizowanie przeglądów gwarancyjnych dla realizowanych inwestycji egzekwowanie usunięcia usterek.

W zakresie remontów:
1. współdziałanie z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Dyrektorami Szkół w zakresie wykonywania remontów obiektów szkolnych;
2. prowadzenie spraw w zakresie robót remontowych gminnych obiektów komunalnych;
3. rozliczanie materiałów budowlanych zużytych podczas remontów;
4. odbiór końcowy nadzorowanych remontów.

W zakresie modernizacji dróg gminnych:
1. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących dróg na terenie gminy w szczególności w zakresie planowania, finansowania, budowy, modernizacji, utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych;
2. nadzorowanie zadań inwestycji gminnych w zakresie drogowych robót budowlanych na etapie zawarcia umowy z wykonawcą do końcowego odbioru technicznego i rozliczenia finansowego;
3. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej od stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
4. wydawania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej;
5. prowadzenie okresowych kontroli dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych;
6. prowadzenie spraw w zakresie promocji i rozwoju gminy oraz obsługa komputerowa referatu;
7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2004-10-14
Data udostępnienia informacji 2004-10-14