wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Samodzielne Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Planowanie i realizacja wydatków osobowych związanych z zatrudnianiem w gminie, jednostkach organizacyjnych w tym jednostkach kultury;
2. Sporządzanie list płac techniką komputerową;
3. Prowadzenie ewidencji w zakresie wypłat wynagrodzeń;
4. Prowadzenie i terminowe rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń;
6. Uzgadnianie wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac z Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu;
7. Rozliczanie podatków od płac i pozostałych wypłat;
8. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego;
9. wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości,
10. Sporządzanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy;
11. Prowadzenie imiennej ewidencji analitycznej dotyczącej korzystania przez pracowników ze świadczeń w zakresie funduszu socjalnego;
12. Realizacja ustawy o podatku VAT w zakresie spraw występujących w Urzędzie Gminy;
13. Przygotowywanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych ( dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym);
14. Dokonywanie zapłaty przelewem lub poprzez wystawianie czeków gotówkowych za zatwierdzone dowody wypłat;
15. Prowadzenie spraw w zakresie inwentaryzacji mienia Urzędu;
16. Pomoc przy wycenie i ustalaniu różnic inwentaryzacyjnych;
17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo-Budżetowego;
18. W ramach obowiązków służbowych należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu, Inspektora d/s Księgowości Podatkowej, Inspektora d/s Księgowości Budżetowej, stanowiskiem pracy d/s obsługi kasy.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02