wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0001-01-01 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych NIE Projekt aktu
0001-01-01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2019 rok NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar II NIE Projekt aktu