wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.3.2014
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
dziesięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2014-02-12
Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45 23 24 21 – 9, 45 11 12 00 – 0, 45 23 24 10 – 9, 45 23 24 23 – 3, 45 23 24 00 – 6, 45 31 00 00 – 3
Które postępowanie w tej sprawie: 3
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 1
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2014-01-28 , do dnia 2014-02-12.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.31816, z 2014 r.

Krótki opis:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące postępowania:
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez Firmę Handlowo-Usługową „KRZYŚ" Krzysztof Wiśniewski, 87-704 Bądkowo, Jaranowo 22 i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postepowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego i dokonanie ponownej oceny ofert. W związku z powyższym zamawiający unieważnia czynność unieważnienia postępowania z dnia 10.03.2014 r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, unieważnia czynność odrzucenia ofert i przystępuje do ponownego badania ofert.
Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Część I - Ogłoszenie [192,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-28
Część I - SIWZ instrukcje [422,04 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-28
Część II - załączniki [127,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Dziecinów [4,34 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Gusin [1,64 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Karczunek [237,54 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Piwonin [3,76 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Przydawki [249,39 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Siedzów [2,16 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Warszawice [4,17 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Warszówka [3,39 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Wysoczyn [9,58 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane - Zuzanów [1,83 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - projekty budowlane [2,19 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Część III - PRZEDMIAR [59,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-28
Część III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE [276,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-28
MODYFIKACJA SIWZ NR 1 [130,73 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-03
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 [153,93 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-06
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 [413,13 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-07
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA [868,51 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [374,53 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-06-04
Wyniki postępowań:
Firma: Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ" Krzysztof Wiśniewski

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2014-01-28
Data udostępnienia informacji 2014-01-28