wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie

Pełna nazwa jednostki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
Nazwa skrócona: MOS
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Ośrodki szkolno-wychowawcze
Adres jednostki: 97-413 Bełchatów 3, Łękawa 9
Telefon: 44/ 635 13 48
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Rada Powiatu w Bełchatowie
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 23 maja 2012r.
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Jacenty Jan Pajkert
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2012-09-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-09-21
Data udostępnienia informacji 2012-09-21