wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXXV/262/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bełchatowskiego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: tekst jednolity Statutu
Numer: XXXV/262/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-09-25
Data wejścia w życie: 2013-09-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje organizacyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-10-02
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [30,25 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-10-02

 Załączniki

Załącznik nr 1 załącznik do uchwały XXXV/262/2013 [1,51 MB] , data ogłoszenia pliku: 2013-10-02 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-10-02
Data udostępnienia informacji 2013-10-02