wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXXV/265/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczeni terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom oraz innym osobom zobowiązanym, za pobyt w pieczy zastępczej
Tytuł aktu prawnego - skrócony: warunki umarzania opłat za pobyt w pieczy zastępczej
Numer: XXXV/265/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-09-25
Data wejścia w życie: 2013-09-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc społeczna, bezrobocie i ubezpieczenia społeczne
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Pomoc społeczna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-10-02
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [162,55 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-10-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-10-02
Data udostępnienia informacji 2013-10-02