wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXXV/266/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
Tytuł aktu prawnego - skrócony: opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów
Numer: XXXV/266/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-09-25
Data wejścia w życie: 2013-09-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Transport i łączność
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Komunikacja i transport
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-10-02
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [93,2 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-10-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-10-02
Data udostępnienia informacji 2013-10-02