wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/282/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwala w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/186/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie przystanków komunikacyjnych
Numer: XXXVIII/282/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-12-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Transport i łączność
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Komunikacja i transport
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Lokalny transport zbiorowy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-12-27
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [48,95 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-12-27

 Załączniki

Załącznik nr 1 załącznik do uchwały XXXVIII/282/2013 [389,1 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-12-27 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-12-27
Data udostępnienia informacji 2013-12-27