wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XLV/333/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
Tytuł aktu prawnego - skrócony: opłaty za usuwanie i przechowywaniepojazdów
Numer: XLV/333/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-09-24
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji:
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [101,81 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-10-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-10-01
Data udostępnienia informacji 2014-10-01