wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Zarządzeniu numer: 38/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Numer: 38/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-03-31
Data wejścia w życie: 2015-03-31
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-04-07
Komórka organizacyjna: Starosta
Zarządzenie Treść zarządzenia [61 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-04-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-04-07
Data udostępnienia informacji 2015-04-07