wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Zarządzeniu numer: 49/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wyznaczenia przewodniczacego oraz członków komisji przetargowej do wykonywania czynności zwiazanych z przeprowadzeniem w 2015 r. przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyznaczenia przewodniczacego oraz członków komisji przetargowej do wykonywania czynności zwiazanych z przeprowadzeniem w 2015 r. przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
Numer: 49/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-05-06
Data wejścia w życie: 2015-05-06
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-05-11
Komórka organizacyjna: Starosta
Zarządzenie Treść zarządzenia [61,77 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-05-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-05-11
Data udostępnienia informacji 2015-05-11