wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Zarządzeniu numer: 50/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa
Numer: 50/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-05-14
Data wejścia w życie: 2015-05-14
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-05-21
Komórka organizacyjna: Starosta
Zarządzenie Treść zarządzenia [77,44 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-05-21

 Załączniki

1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia [78,61 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-21 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-05-21
Data udostępnienia informacji 2015-05-21