wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Zarządzeniu numer: 48/06

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów stanowiących tajemnicę służbową w Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: inwentaryzacja dokumentów stanowiących tajemnicę służbową w Kancelarii Tajnej SP w Bełchatowie.
Numer: 48/06
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2006-09-07
Data wejścia w życie: 2006-09-08
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ochrona cywilna
Data publikacji: 2006-09-08
Miejsce publikacji: BIP
Komórka organizacyjna: Starosta
Zarządzenie Treść zarządzenia [177,16 KB], data ogłoszenia pliku: 2006-09-19

 Załączniki

Załącznik nr 1 nr1 [106,32 KB] , data ogłoszenia pliku: 2006-09-19 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-09-08
Data udostępnienia informacji 2006-09-08