wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Zarządzeniu numer: 43/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: ustalenie harmonogramu kontroli bezpieczeństwa ruchu na drogach Powiatu Bełchatowskiego w 2008r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: ustalenie harmonogramu kontroli bezpieczeństwa ruchu na drogach Powiatu Bełchatowskiego w 2008r.
Numer: 43/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-04-15
Data wejścia w życie: 2008-04-15
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Transport i łączność
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Komunikacja i transport
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): organizacja ruchu drogowego
Data publikacji: 2008-04-16
Miejsce publikacji: Starostwo Powiatowe
Komórka organizacyjna: Starosta
Zarządzenie Treść zarządzenia [177,23 KB], data ogłoszenia pliku: 2008-05-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Bogdan Stachowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-04-15
Data udostępnienia informacji 2008-04-16