wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: 34

Tytuł aktu prawnego - pełny: uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Tytuł aktu prawnego - skrócony: opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Numer: 34
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2003-02-25
Data wejścia w życie: 2003-02-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [384,59 KB], data ogłoszenia pliku: 2003-07-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-06-27
Data udostępnienia informacji 2003-06-27