wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: VI/54/2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Tytuł aktu prawnego - skrócony: opłata za zajęcie pasa drogowego
Numer: VI/54/2011
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-03-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Transport i łączność
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Drogi publiczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Drogi publiczne powiatowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2011-04-07
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [105,48 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-04-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Kościańska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-04-07
Data udostępnienia informacji 2011-04-07