wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XV/126/2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie ustalenia cennika usług sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: cennik usług sportowo-rekreacyjnych
Numer: XV/126/2011
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-12-28
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opłaty administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2012-01-04
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Staorstwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [41,23 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-01-04

 Załączniki

Załącznik nr 1 załącznik do uchwały XV/126/2011 [46,52 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-01-04 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-01-04
Data udostępnienia informacji 2012-01-04