wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XVI/134/2012

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika usług sportowo - rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: cennik usług w PCS
Numer: XVI/134/2012
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-01-25
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Obiekty użyteczności publicznej i administracyjne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2012-02-01
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj Łódz.
Uchwała Treść uchwały [49,4 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-02-01

 Załączniki

Załącznik nr 1 załącznik do uchwały nr XVi/134/2012 [41,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-02-01 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-02-01
Data udostępnienia informacji 2012-02-01