wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: 475/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zawarcia aneksu Nr WO/1/2012 do Porozumienia zawartego w dniu 23.05.2012 r. z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie w sprawie zorganizowania w 2012 roku dodatkowych służb prewencyjnych.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zawarcia aneksu Nr WO/1/2012 do Porozumienia zawartego w dniu 23.05.2012 r. z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie w sprawie zorganizowania w 2012 roku dodatkowych służb prewencyjnych.
Numer: 475/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-10-09
Data wejścia w życie: 2012-10-09
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2012-10-09
Uchwała Treść uchwały [130,15 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-10-24

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-10-24
Data udostępnienia informacji 2012-10-24