wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXV/206/2012

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie uchylenia ß 2 uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian do statutu Powiatu Bełchatowskiego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchylenie ß 2 statutu Powoatu Bełchatowskiego
Numer: XXV/206/2012
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-11-28
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje organizacyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2012-12-05
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [38,59 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-12-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-12-05
Data udostępnienia informacji 2012-12-05