wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXX/233/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: godziny pracy aptek
Numer: XXX/233/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-03-27
Data wejścia w życie: 2013-03-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Lecznictwo i ratownictwo medyczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia realizacji zdan innym podmiotom
Data publikacji: 2013-04-08
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP
Uchwała Treść uchwały [170,8 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-04-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-04-08
Data udostępnienia informacji 2013-04-08