wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXXIII/254/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Zelowie, nadania statutu szkole oraz włączenia szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: założenie LO dla Dorosłych z siedzibą w Zelowie
Numer: XXXIII/254/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-06-26
Data wejścia w życie: 2013-06-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Szkolnictwo ponadpodstawowe
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Szkolnictwo ponadpodstawowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń Starostwa, BIP, Dz. Urz. Woj. Łódz.
Uchwała Treść uchwały [57,27 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-07-03

 Załączniki

Załącznik nr 1 załącznik do uchwały XXXIII/254/2013 [427,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-07-03 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-07-03
Data udostępnienia informacji 2013-07-03