wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Katarzyna Gral
Telefon komórkowy:
Telefon: 44 635-86-19
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Budżetu i Analiz
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: