wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja radnego

Data: 2009-08-28
Autor: Edward Olszewski
Treść informacji / streszczenie:
-Czy Najwyższa Izba Kontroli, która rozpoczęła w dniu 2 kwietnia 2009 roku kontrolę w zakresie gospodarowania i nadzoru nad zabytkowym zespołem dworsko-parkowym w Słupi zakończyła już kontrolę i jest sporządzony końcowy protokół?
- Poprosił o doprecyzowanie odpowiedzi na poprzednią interpelację - w ramach jakich konkursów Zarząd wnioskował o środki unijne na dofinansowanie remontu dworku w Słupi i kiedy?
-Czy Starosta wykonując zadania z zakresu administracji rządowej podjął już decyzję w sprawie ewentualnego zwrotu dworku w Słupi?
- Dlaczego na portalu internetowym Starostwa, w linku do strony dotyczącej Zasłużonych dla Powiatu Bełchatowskiego nie ma umieszczonych wszystkich informacji, a tylko dane dotyczące osób, które w bieżącym roku otrzymały tytuł? Radny poprosił o uzupełnienie danych.
- Radny zawnioskował, by pozostali radni zostali zaznajomieni z odpowiedzią na interpelację zadaną przez Radnego Włókę na poprzedniej sesji.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-02-25
Data udostępnienia informacji 2010-02-25