wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja radnego

Data: 2009-09-29
Autor: Leszek Chrzanowski
Treść informacji / streszczenie:
-Jakie kwoty weszły lub będą wchodziły w skład inwestycji "Przebudowa drogi Kącik-Mzurki"? Radny prosi o wyszczególnienie-jakie kwoty na tę inwestycję przeznacza Powiat, a jakie GDDKiA? Z jakich innych źródeł pochodziły środki dp sfinansowania inwestycji w rozbiciu na szczegółowe kwoty?
-Dlaczego mając na etacie trzech radców prawnych i pięciu pracowników Wydziału Zamówień Publicznych Zarząd zamawia na zewnątrz opracowania materiałów przetargowych na 30.800 PLN?
-Czy została przeprowadzona symulacja kosztów utrzymania lodowiska powiatowego? jeśli tak-radny prosi o przedstawienie tej symulacji z wyszczególnieniem: kiedy dokumentacja została sporządzona, z czego wynikała chęć sporządzenia tej dokumentacji. Radny poprosił o podanie danych w rozbiciu na koszty eksploatacyjne, koszty pracownicze itd.
-Kto zezwolił na umieszczenieplakatu Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Tryb. w pomieszczeniach Starostwa?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-02-25
Data udostępnienia informacji 2010-02-25