wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja międzysesyjna

Data: 2009-11-17
Autor: Leszek Chrzanowski
Treść informacji / streszczenie:
Odnośnie pisma, które wpłynęło do Biura Rady Powiatu z którego wynika, że w miesiącu lipcu wykoszono wszystkie rowy w ciągach dróg powiatowych.
Radny prosi o dostarczenie szczegółowych informacji na temat:
rodzaju sprzętu użytego do w/w zadania, czasu pracy sprzętu pracującego przy tych czynnościach z wyszczególnieniem: numeru karty pracy pojazdu, ilości godzin pracy, długości odcinka, jaki wykoszono z rozbiciem na poszczególne dni miesiąca lipca.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-02-25
Data udostępnienia informacji 2010-02-25