wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja międzysesyjna

Data: 2010-02-04
Autor: Leszek Chrzanowski
Treść informacji / streszczenie:
Dotyczy dwóch inwestycji realizowanych w 2009 r. wspólnie z gminą Rusiec na drogach powiatowych na podstawie porozumień zawartych w dniu 13.07.2009r.
1. przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2311E Widawa-Wola Wiązowa-Kiełczygłów w miejscowości Dęby Wolskie realizowaną przez Gminę Rusiec
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1925E Wola-Wiązowa-Mierzynów w miejscowości Wola Wiązowa.
Radny prosi o informację dotyczącą wykonania w/w inwestycji, a w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, podmiotów biorących udział w przetargach na poszczególne inwestycje, wykonawców w/w inwestycji, wszystkich podwykonawców uczestniczących w realizacji w/w inwestycji, jeżeli tacy występowali.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-03-25
Data udostępnienia informacji 2010-03-25