wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja międzysesyjna

Data: 2010-03-01
Autor: Leszek Chrzanowski
Treść informacji / streszczenie:
Radny prosi o uzupełnienie informacji
- o ocenę Pana Starosty, czy było prawidłowe i zgodne z umową zawartą pomiędzy zarządem Powiatu Bełchatowskiego a Wójtem gminy Rusiec, dzielenie zamówienia poprzez wydzielenie do zakupu w trybie przetargu nieograniczonego zakupu kostki brukowej, a pozostałą część zadania- czyli wykonanie robót powierzenie przez gminę w trybie bezprzetargowym Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy w Ruścu.
- czy takie postępowanie jest zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych oraz z zawartą umową, a jeżeli nie to jakie działania powinien podjąć Zarząd Powiatu przy rozliczeniu tej umowy?
- ile środków finansowych Zarząd Powiatu przeznaczył w 2010 r. na zakup ogłoszeń w tygodniku "Fakty"?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-03-25
Data udostępnienia informacji 2010-03-25