wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja radnego

Data: 2010-04-28
Autor: Renata Skalska
Treść informacji / streszczenie:
Radna zadała pytania dotyczące:
- dysproporcji pomiędzy kwotami przeznaczanymi na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a kwotami przeznaczanymi na szkolenia pracowników Starostwa - dlaczego różnica jest tak duża?
- jak zmieniała się kwota środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne i książki w ciągu obecnej kadencji? W ilu procentach ta kwota zabezpieczała potrzeby szkół? Jaki był rodzaj zakupów (tradycyjne pomoce czy nowoczesne multimedia)?
- czy Zarząd ma wiedzę, która szkoła ponadgimnazjalna ma największy niedobór środków dydaktycznych i książek, a w której ta sytuacja wygląda najlepiej?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-10-01
Data udostępnienia informacji 2010-10-01