wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Interpelacja radnego

Data: 2010-04-28
Autor: Jacek Zatorski
Treść informacji / streszczenie:
Radny poprosił o:
- ustosunkowanie się Starosty do kwestii nie przyznania dotacji dla Klubu Karate
z argumentacją, iż sport ten budzi agresję wśród dzieci i młodzieży;
- informację na temat koncepcji Zarządu na wykorzystanie pomieszczeń w ZSP nr 3 wykorzystywanych wcześniej przez Politechnikę Łódzką;
- wyjaśnienie, czy rzeczywiście podczas imprezy "firmowanej" przez Powiat była możliwość zdobycia bezpłatnie karty pływackiej? Czy kosztami obciążane były gminy? Czy ktoś za karty musiał zapłacić?
- informację na temat ilości dzieci zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV za powiatowe środki finansowe (w rozbiciu na poszczególne gminy); Czy szczepienia odbywały się
w gminach, czy tylko w Bełchatowie?
- informację na temat postępowań (toczących się lub zakończonych) wobec Dyrektora Herudzińskiego przed sądami powszechnymi?
- przedstawienie przez Prezesa PKS na kolejnej sesji wstępnej koncepcji funkcjonowania spółki PKS po przejęciu przez Powiat;
- w nawiązaniu do pism Pana Stefana Millera z dnia 4.03.2010r. i 19.03.2010r. Radny poprosił o pisemną informację dla wszystkich radnych - jak wygląda sytuacja od strony prawnej? Jakie dokumenty zostały ujawnione w postępowaniu ( dot. pozwolenia na zmianę użytkowania budynku)? Czy były wszystkie dokumenty, które zgodnie z prawem pozwalały na wydanie zgody na nadbudowę? Czy jest pozwolenie na lokalizację okien w ścianie znajdującej się w granicy lub bardzo blisko niej?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-10-01
Data udostępnienia informacji 2010-10-01