wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja radnego

Data: 2010-12-31
Autor: Krzysztof Nowakowski
Treść informacji / streszczenie:
Radny Krzysztof Nowakowski,w nawiązaniu do sprawozdania z pracy Zarządu z dnia 21 listopada b.r. zawierającego informację o zawarciu umowy na świadczenie usług odbioru odpadów z "EKO-REGIONEM" w związku z realizacją projektu pod nazwą "Pomoc psycho-pedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie. Studia podyplomowe
dla pracowników pedagogicznych", zapytał - na jaką kwotę zawarto umowę? Jakie kary były przewidziane za niewywiązywanie się z umowy?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-01-10
Data udostępnienia informacji 2011-01-10