wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

Informacja o o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych

Data: 2014-12-15
Autor: Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-12-15
Data udostępnienia informacji 2014-12-15