wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja

Data: 2012-02-27
Autor: Barbara Dobkowska
Treść informacji / streszczenie:
Czy przewiduje się redukcje etatów pracowników obsługi w MOW w Łękawie?
Czy zostaną utrzymane dotychczasowe warunki pracy? Jeśli zostaną one zmienione - czy będą obniżone płace? O ile?
Jeśli nastąpią zwolnienia - czy będą wypłacane odprawy? Czy będą zasiłki przedemerytalne?
Czy pracownicy otrzymają wypłaty za 20-lecie pracy?
Czy pracownicy z I grupą inwalidzką będą dalej zatrudnieni?
Ile osób zostanie w obsłudze, a ile w kuchni?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-02-27
Data udostępnienia informacji 2012-02-27