wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja

Data: 2012-09-06
Autor: Jarosław Brózda
Treść informacji / streszczenie:
Radny poprosił o informacje na temat: redukcji na stanowiskach kierowniczych
(tj. dyrektorów i wicedyrektorów) w placówkach oświatowych (z podaniem danych - imię i nazwisko, placówka, okres pełnienia funkcji w placówce), dyrektorów i wicedyrektorów w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz kierowników i koordynatorów.
Radny poprosił o: aktualny stan stanowisk kierowniczych w Starostwie Powiatowym, tj. naczelników wydziałów, kierowników referatów, koordynatorów i samodzielnych stanowisk.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-09-06
Data udostępnienia informacji 2012-09-06