wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja

Data: 2012-09-06
Autor: Krzysztof Nowakowski
Treść informacji / streszczenie:
cyt: "Umowa została podpisana w sierpniu, natomiast realizacja miała nastąpić 10.12.2011r. Podczas prac Komisji Rewizyjnej nie został przedstawiony protokół odbioru dokumentacji. Czy taki protokół został już sporządzony? Czy zostały naliczone kary umowne związane
z niedotrzymaniem terminu przekazania tej dokumentacji? Dotyczy to umowy 49/11 i drugiej z marca 2012r., która była podpisana z tą samą spółką, aczkolwiek dotycząca uzgodnień. Czy tam również zostały naliczone kary? Czy został spisany protokół odbioru prac? W jakiej wysokości były kary? Czy Zarząd zamierza wyegzekwować kwotę wynikającą z kar umownych?"

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-09-06
Data udostępnienia informacji 2012-09-06