wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja

Data: 2012-12-28
Autor: Marcin Rzepecki
Treść informacji / streszczenie:
Dotyczy skierowania wniosku do Komisji Bezpieczeństwa ds. Ruchu Drogowego dotyczącego konieczności rozwiązania problemu z parkowaniem pojazdów na ul. Kaczkowskiego, Kopernika, Krętej i Batorego. Jeden z mieszkańców składa do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie dokumentację zdjęciową wykonywaną nocą, która ma świadczyć,iż samochody mieszkańców zaparkowane są w sposób nieprawidłowy na chodnikach przed posesjami. Kilkudziesięciu właścicieli zostało lub ma zostać ukaranych mandatami za parkowanie na chodniku bez pozostawienia 1,5 m chodnika umożliwiającego przechodzenie. W okresie zimowym parkowanie w sposób zgodny z przepisami uniemożliwia odśnieżanie ulic. Przepis nie powinien dotyczyć właścicieli posesji, powinno być postawione oznakowanie wyłączające mieszkańców z obowiązku pozostawiania wolnego chodnika, tym bardzie, iż zostały one wykonane w przeważającej większości ze środków własnych właścicieli nieruchomości i służą jedynie dojściu do posesji.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-01-28
Data udostępnienia informacji 2013-01-28