wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja międzysesyjna

Data: 2013-04-16
Autor: Jarosław Brózda
Treść informacji / streszczenie:
Proszę o podanie informacji: ile umów w Starostwie Powiatowym zostało zawartych bez przetargu nieograniczonego ( do 14000 euro ), a ile było przeprowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Proszę o podanie informacji w rozbiciu na poszczególne lata od 1999 roku do 2012 roku. Od kiedy w Starostwie Powiatowym funkcjonuje Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji? Jaki był i jaki jest obecnie jego stan etatowy?

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-05-23
Data udostępnienia informacji 2013-05-23