wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja międzysesyjna

Data: 2013-08-21
Autor: Jarosław Brózda
Treść informacji / streszczenie:
1. Ile dodatków specjalnych funkcjonuje obecnie w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu? Proszę podać, kto taki dodatek posiada ( imię i nazwisko pracownika, funkcja, uzasadnienie przyznania dodatku ) oraz wysokość tego dodatku ( proszę podać wysokość dodatku procentowo i kwotowo ).
2. Ile dodatków specjalnych było przyznanych w latach 2010, 2011, 2012? ( z podaniem osób, funkcji, uzasadnienia w wysokości dodatku w ujęciu procentowym i kwotowym ).

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-09-06
Data udostępnienia informacji 2013-09-06